Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Oppvekst

barna_vaare_2013
Oppvekstsenteret på Glåmos består av Glåmos skole trinn 1-7, en to-avdelings barnehage, et komplett SFO tilbud og et flott bibliotek.

Her har barna det trygt og godt i naturskjønne omgivelser og et levende, positivt og ressurssterkt lokalsamfunn. Nærmiljøet brukes flittig i undervisning på skola og i barnehagen. Det fokuseres på friluftsliv på alle arenaer. Oppvekstsenteret inkluderer også gymsalen, en ballbinge, fasiliteter til kunst og håndverk og matlaging. FAU på skolen har søkt og fått midler til oppgradering av skoleområdet og foreldregruppa i barnehagen er i gang med oppgradering av barnehagens uteområde. Folkebiblioteket har en flott filial på Glåmos i skolebygget som også fungerer som skolebibliotek.

Glåmos skole
Glåmos barnehage
SFO