Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Glåmos barnehage

Kampsport_i_barnehagen
Barnehagen åpnet i 1992 som privat foreldredrevet barnehage, og ble overtatt av kommunen 1. januar 1997. Barnehagen har to avdelinger for barn fra 0 – 6 år. Antall barn vil variere fra år til år etter oppholdstid og alder på barna.

Barnehagen flyttet fra de gamle lokalene i Vollberget og inn i nye lokaler ved skolen og gymbygget, i februar 2011. Naturen brukes mye, og gir gode muligheter for aktiviteter og utfoldelse. Barnehagen har egen lavvo leirplass ikke så langt fra barnehagen. Denne brukes flittig både sommer og vinter.

Barnehagens småbarnsavdeling «Litjskarven» holder hus i nye og lyse lokaler med moderne innredning, og er omgitt av et stort uteområde som er under utbedring. Storbarnsavdelingen «Storskarven» holder til i nyoppussede lokaler i skolebygget. Barnehagen er del av Glåmos oppvekstsenter, og deler derfor mange fasiliteter med skolen; gymsal, bibliotek, skolekjøkken, sløydsal, skøytebane, ballbinge, osv. I tillegg har barnehagen en del samarbeid med skolen, noe som gir barna en trygg overgang fra barnehage til skole.

Barnehagen har ei aktiv foreldreforening som arrangerer høstfest, Luciafest for barn og foreldre, hvert år, og som tidligere nevnt nå er i gang med å utbedre uteområdet. Barnehagen ønsker en god dialog med foreldrene, og prøver alltid å ha tid til en prat når behovet er der.

Fjell-Ljom om utvidelse av Glåmos barnehage, mai 2013
Artikkel i Fjell-Ljom om støtte til nybygg 2007