Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Glåmos skole

glamos_skole_vinter
Glåmos skole er kommunens minste skole, og ligger i naturskjønt til ved Glomma 13 km nord for Røros sentrum. Skolen ble tatt i bruk november 1959, og den fikk et nybygg i 1994. Det finnes spesialrom for kunst & håndverk, musikk og mat & helse. Skolen eget skolebibliotek, samt tilgang til folkebibliotekets filial ved Glåmos. I tillegg har skolen egen skolefritidsordning og egen gymsal.

Glåmos skole har noen «smådrifts-fordeler», som aldersblanding, trygghet, oversiktelighet og ro i skolehverdagen. Få elever å frakte gir også fleksibilitet i forhold til ekskursjoner. Nærmiljøet brukes aktivt i undervisningen. Et varemerke for Glåmos skole er «Allmøtene». Da samles foreldre og nær slekt for å se elevfremføringer basert på tema fra undervisningen.

Skolen er nært samlokalisert med Glåmos barnehage, som fra høsten 2013 blir utvidet til å være en to-avdelings barnehage.

Kontakt: Rektor Geir Tønnesssen tlf. 72419825, mob. 99734523

Artikkel i Fjell-Ljom ved 50-årsjubileet i 2009